Thanh Hóa: 2.000 người nhà lạc vào danh sách nhận hỗ trợ covιᴅ-19

trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ, do pha’t hiện nhiều địa phương có dấu hiệu bất thường, sai sót nên UBND H.Thiệu Hóa yêu cầu rà soát lại.
Chia Sẻ :
Phòng LĐ-TB-XH huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) pha’t hiện gần 2.000 nhân khẩu chưa đúng đối tượng nhận hỗ trợ C.o.v.i.d-19 và x,ử lí kịp thời.
Thực hiện việc chi hỗ trợ của Chính phủ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch C.o.v.i.d-19, đợt 1, UBND huyện Thiệu Hóa tổng hợp danh sách ở tất cả các xã, thị trấn gửi lên có 41.200 người được hưởng tiền hỗ trợ (gồm các nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo).
Thế nhưng, trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ, do pha’t hiện nhiều địa phương có dấu hiệu bất thường, sai sót nên UBND H.Thiệu Hóa yêu cầu rà soát lại.
Theo kết quả rà soát đến ngày 17/5, tổng số người được hưởng giảm xuống còn khoảng 39.000 người, giảm gần 2.000 người.
Người dân Thanh Hóa nhận hỗ trợ C.o.v.i.d-19.
Về nguyên nhân số người giảm xuống, ông Đào Hồng Quang cho biết, phần lớn là trùng lặp ví dụ 1 người nhưng được đề xuất 2 đến 3 chế độ hỗ trợ, điều này trái với Quy định của Chính phủ.
“Trường hợp trùng là do đối tượng người có công, gia đình l.i.ệ.t sĩ, trùng với người cao tuổi; đối tượng bảo trợ xã hội trùng với hộ nghèo, cận nghèo. Khi trùng thì chỉ được hưởng 1 chế độ, nên có 1 đối tượng ở cả 3 chế độ được hưởng nên phải đưa ra” – ông Quang nói.

Cũng liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng dịch C.o.v.i.d-19 tại huyện Thiệu Hóa, qua rà soát, kiểm tra bước đầu pha’t hiện tại xã Thiệu Thành có hàng chục hộ nghèo bị sáp nhập vào các hộ nghèo khác. Sự việc bị pha’t hiện khi các hộ nghèo đến nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ, thì chưa nhận được tiền, vì nhiều hộ bị sáp nhập vào các hộ khác và phải kiểm tra, rà soát lại.
Được biết, việc sáp nhập hộ nghèo có thể nhằm mục đích giảm tỷ lệ hộ nghèo ở xã xuống mức dưới 2,5% để đủ điều kiện công nhận nông thôn mới.
Lãnh đạo địa phương cũng khẳng định hiện nay xã Thiệu Thành chưa được công nhận nông thôn mới nên huyện đang tiếp tục x.á.c minh, làm rõ sự việc này.

Chia Sẻ :

Đời Sống & Xã Hội